Facebook Twitter LinkedIn

The Discovery Company is de energiecentrale van Logo 4 the Better Foundation

Education

Discover Education

“Onderwijs is het krachtigste wapen om de wereld te veranderen.” Met deze woorden onderstreepte Nelson Mandela het belang van onderwijs voor de samenleving. Ons huidige educatiesysteem is ontstaan tijdens de industriële revolutie. Onze steeds snellere en complexere samenleving vraagt om onderwijs waarin 21e eeuwse vaardigheden kunnen worden ontdekt en creativiteit en innovatievermogen worden bevorderd.

Learning for life

Scholen richten op dit moment primair op de ontwikkeling van kennis. In onze visie op onderwijs leren we in de toekomst hiernaast veel meer essentiële levensvaardigheden, zoals zelf-leiderschap, ondernemerschap, teamwerk, communiceren en probleemoplossend-vermogen,. Zodat jongeren niet alleen leren voor toekomstig werk, maar leren over vitaal en bewust leven; ‘Learning for life’.

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.